A közlekedés veszélyes üzem! Ha nemcsak száguldozni akar, hanem idejében megállni is, válasszon minket!

Vállalkozási feltételek

Képzőszerv megnevezése: Magyari Károly Autóvezető Magániskola
A telephely címe: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 11/b
A cég formája: magánvállalkozás
Iskolavezetô: Magyari Károly
Iskolavezető igazolvány száma: 05-0028/93, 10899
Kamarai regisztrációs száma 26500
Vállalkozói ig. nyilvántart. sz.: ES145048, 4661302
OKÉV szám: 04-0055-03
Képzési engedély száma: EL/NS/A/3/1/2007, KE/ST/82/A/1919/1/2013
Az ügyfélfogadás címe: 3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 11/b.
Ügyfélfogadás: Hétfő-csütörtök 18:00-tól 20:00-ig, hétvégén telefonos egyeztetés
Telefonszám: 06-30-9689-342
Email magyariautosuli @ gmail.com
Web http://www.magyarisuli.hu

Engedélyező hatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű- Közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály.1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. 1389 Budapest 62. Pf. 102. Tel. szám: +36 (1) 814-1818

1. Tanfolyamra jelentkezés módja:

Jelentkezés személyesen vagy telefonon történik az ügyfélfogadó címen, a tanfolyam megnyitón, illetve a telephelyen és a megadott telefonszámokon. Tájékoztatás a beiratkozás feltételeiről a fent megnevezett helyeken történik. Oktatási napokat a tanfolyam kezdetekor egyeztetjük.

2. Beiratkozás feltételei

AM kategória
 • Betöltött 13 és fél éves életkor.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
 • Orvosi alkalmassági: I. csoportú alkalmassági vizsgálat. Díja a hatályos törvényeknek megfelelően változhat.
A1 kategória
 • Betöltött 15 és fél éves életkor.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
 • Orvosi alkalmassági: I. csoportú alkalmassági vizsgálat. Díja a hatályos törvényeknek megfelelően változhat.
A2 kategória
 • Betöltött 17 és fél éves életkor.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • "A1" motorkerékpár (1 éven belüli kiterjesztése) "A2"-re: Oktatásra egy éven belüli engedély birtokában" az vehető fel, aki írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs.
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
 • Orvosi alkalmassági: I. csoportú alkalmassági vizsgálat. Díja a hatályos törvényeknek megfelelően változhat.
A kategória
 • Betöltött 23 és fél éves életkor.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • "A1" vagy "A-korl."(1 éven belüli kiterjesztése) nagy "A"-ra: Oktatásra "egy éven belüli engedély birtokában" az vehető fel, aki írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs.
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
 • Orvosi alkalmassági: I. csoportú alkalmassági vizsgálat. Díja a hatályos törvényeknek megfelelően változhat.
B kategória
 • Betöltött 16 és fél éves életkor.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
 • Orvosi alkalmassági: I. csoportú alkalmassági vizsgálat. Díja a hatályos törvényeknek megfelelően változhat.
B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára
 • Betöltött 17 éves életkor, érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • Jelentkezési lap kitöltése és az abban szereplőnyilatkozatok elfogadása.
 • Jelentkezési lapon tett nyilatkozat a legalább alapfokú iskolai végzettség meglétéről
 • Felnőttképzési Tanuló-szerződés megkötése.
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a járművezetéstől eltiltva nincs;
 • Ha rendelkezik más kategóriából vezetői engedéllyel annak bemutatása és egy fénymásolt példány átadása az autósiskola számára.
 • Külföldi állampolgárság esetén, 1db. 6 hónapig érvényes tartózkodási engedély fénymásolata.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetés
Az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja:

a) a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b) az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedésihatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta következő vizsgára nem bocsátható, illetve részére vizsgaigazolás nem állítható ki. Ezek alapján a tanuló az első vizsgája napján leteheti ugyan a vizsgát, de további vizsgát(ka)t nem tehet, illetve – amennyiben több vizsgára nem kötelezett – számára nem állíthat ki vizsgaigazolást a közlekedési hatóság.

3. Közúti elsősegélynyújtó tanfolyam megszerzésének módja:

A tanfolyam oktatásának megszervezése, vizsgáztatása nem terheli a jelentkezőket, a képzőszerv vezetője gondoskodik róla. Oktatási óraszám: 2x4 óra. Az egészségügyi tanfolyam díja 7000Ft a vizsgadíj 6500Ft. A tandíj és a vizsgadíj összege változhat, ezért miden tanfolyamnál külön tájékoztatás történik a mindenkori árról.

A tanfolyamot a Országos Mentőszolgálat Kazincbarcikai kirendeltségének mentő tisztje tartja.

A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint, a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki:

 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1 után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,„Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

4. Elméleti oktatás ismertetése

Képzőszervünknél Tantermi és E-learning elméleti képzés közül választhat!

4.1. Tantermi képzés esetén a kötelező óraszámok:

Óraszám
AM kategória:30 óra, ideje 45 perc
 • KRESZ: 18 óra
 • Járművezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
A1 kategória: 30 óra, ideje 45 perc
 • KRESZ: 18 óra
 • Járművezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra

A2 kategória: 30 óra, ideje 45 perc

 • KRESZ: 18óra
 • Járművezetés elmélete: 6óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra

A kategória: 30 óra, ideje 45 perc

 • KRESZ: 18 óra
 • Járművezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra

B kategória: 30 óra, ideje 45 perc

 • KRESZ: 18 óra
 • Járművezetés elmélete: 6 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára: 3 óra, ideje 45 perc
 • KRESZ: 1 óra
 • Járművezetés elmélete: 1 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Igény esetén a KRESZ könyvet 2200 Ft ellenében biztosítjuk. Tanuló részvétele a foglalkozásokon kötelező! Az esetleges hiányzásokat az elméleti oktatás befejezéséig be kell pótolni az elméleti oktatóval egyeztetve.

Oktatási helyszínek:
 • Surányi Endre Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium, Kazincbarcika, Irinyi J. út 1.
 • Esetleges vidéki tanfolyamoknál a tanfolyamnapló alapján.
Elméleti vizsga feltételei:
AM kategória
 • Betöltött 13 év 9 hó életkor
 • I. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
 • Esetleges vezetői engedély másolata.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 35 pontos tesztet, legfeljebb 5 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (6. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

A1 kategória
 • Betöltött 15 év 9 hó életkor
 • I. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
 • Esetleges vezetői engedély másolata.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

A2 kategória
 • Betöltött 17 év 9 hó életkor
 • I. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
 • Esetleges vezetői engedély másolata.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

Mentesül: az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki

 • A2” alkategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett – „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A1” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett;
 • „A” kategóriás vizsgához – két évnél nem régebben szerzett –„A korl.” kategóriás vagy „A2” vagy „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és két éven belül „A korl.” kategóriára vagy „A1” vagy „A2” alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett
A kategória
 • Betöltött 23 év 9 hó életkor
 • I. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
 • Esetleges vezetői engedély másolata.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

B kategória
 • Betöltött 16 és 3/4 éves életkor
 • I. csoportú Orvosi alkalmassági igazolás beszerzése a háziorvostól, eredeti példány.
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára
 • KRESZ elméleti képzés díjának befizetése
 • Számítógépes elméleti vizsgadíj befizetése.
 • Vezetői engedély másolata.

A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik! A 75 pontos tesztet, legfeljebb 10 hibaponttal kitöltve,megfelelő (M) osztályzatot kap a tanuló (11. hibaponttal már nem megfelelő az eredmény, és a vizsgadíj befizetése után jelentkezhet pótvizsgára).

Fontos tudnivaló:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

4.2. E-learning képzés esetén az elméleti oktatás ismertetése:

Mentesülés ugyan úgy mint tantermi képzés esetén.

Az e-learning képzés egy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. Az e-learning képzés elvégzése és az e-learning tananyag felhasználása időben korlátozott.

A rendelkezésre álló idő 60óra / 60 nap. Ezen határidő leteltével a hozzáférési jogosultság megszűnik. Igény szerint meghosszabbításra van lehetőség 10 óra / 15 nap. E-learning alapképzési díja: 15000 Ft, pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft. A tanuló e-learning tananyaghoz való hozzáférése egyedi azonosítóval (felhasználói név, jelszó megadása) történik. A tanuló köteles titokban tartani egyedi azonosítóját. Ha illetéktelenül más személy tudomására jut, úgy köteles erről az autósiskolát értesíteni és haladéktalanul megváltoztatni belépési jelszavát. Ebből a problémából eredő károkért a tanuló felel. A tanuló felhasználási jogosultságát nem engedheti át másnak. A tananyag másolása, továbbadása, sokszorozása TILOS. A tanuló tudomásul veszi, hogy az oktatási rendszer használata során számítógépének egyes adatai és IP címe naplózásra kerül.

Továbbá rögzítésre kerül a tanuló által a képzésben történő előrehaladás, az oktatási rendszerben eltöltött idő, valamint a rendszer értékeli és rögzíti az ellenőrző kérdésekre adott válaszokat és eredményeket. A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez. A tanuló gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről.

Az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

 • Operációs rendszer: Windows XP, Windows Vista,Windows 7
 • Böngésző: Internet Explorer 8/9, Mozilla Firefox 4.5
 • Flash lejátszó: Adobe Flash Player 10
 • Képernyőfelbontás: 1024x768, 1920x1080
 • Internetletöltési sebesség: min. 768 Kbps.

Az autósiskola 3x45perc konzultációs lehetőséget biztosít. Elméleti vizsga feltételei azonosak a tantermi képzés feltételeivel.

5.Gyakorlati oktatás ismertetése

Össz. óraszám
AM kategória: 10óra, ideje 50perc
 • Alapoktatás: 4 óra+1 vizsgaóra
 • Főoktatás: 6 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 6 óra

Kötelezően előírt távolság: 100km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 14 életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

A1 kategória: 16 óra, ideje 50 perc
 • Alapoktatás: 6 óra+1 vizsgaóra
 • Főoktatás: 10 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 8 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság: 240 km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 16 életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni> az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

A2 kategória
„A2" kategóriában: 16 óra ideje 50 perc
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Főoktatás: 10 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 8 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság:150 km

A1 alkategória megszerzését követő két éven belül: 12óra, ideje 50perc

 • Alapoktatás: 4 óra
 • Főoktatás: 8 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 6 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság 180 km

A1 alkategória megszerzését követő két éven túl: 8 óra, ideje 50 perc

 • Alapoktatás: 2 óra
 • Főoktatás: 6 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság 120 km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 18 életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

A kategória
Amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel: 26 óra, ideje 50 perc
 • Alapoktatás: 10 óra
 • Főoktatás: 16 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 11 óra
 • Országúti vezetés: 5 óra

Kötelezően előírt távolság:390 km

A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven belül: 12 óra, ideje 50 perc
 • Alapoktatás: 4 óra
 • Főoktatás: 8 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra

Kötelezően előírt távolság:180 km

A korlátozott vagy A2 alkategória megszerzését követő két éven túl: 8 óra, ideje 50 perc

 • Alapoktatás: 2 óra
 • Főoktatás: 6 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság:120 km

A1 alkategória megszerzését követő két éven belül: 16 óra, ideje 50 perc

 • Alapoktatás: 6 óra
 • Főoktatás: 10 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 8 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság:240 km

A1 alkategória megszerzését követő két éven túl: 10 óra, ideje 50 perc

 • Alapoktatás: 4óra
 • Főoktatás: 6 óra+1 vizsgaóra
 • Városi vezetés: 4 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra

Kötelezően előírt távolság:240 km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 24 életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára: 3 óra, ideje 50perc
 • Alapoktatás: 1 óra
 • Főoktatás: 1 óra
 • Városi vezetés: 1 óra
 • Vizsgaóra 1 óra

Kötelezően előírt távolság:30 km

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 24 életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni> az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

 

(A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után kezdhető meg, de alapoktatás szükség szerint, forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is tartható. A kötelező óraszám és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (4000 Ft/50perc) vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve! A kötelezően előírt menettávolság teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.)

Ha a tanuló forgalmi vezetésből két éven belül ötször vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak egy pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után tehet. Ez a P. A.V. Vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Vizsgáztatási és Utánképzési osztályán Miskolc József A. út 20 kaphat.

B kategória: 30 óra, ideje 50 perc
 • Alapoktatás: 9 óra Rutin, manőverezési feladatok
 • Főoktatás: 20 óra Forgalmi feladatok
 • Városi vezetés: 14 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

Kötelezően előírt menettávolság: 580km

(A tényleges forgalmi vezetési oktatás, azaz a főoktatás, csak a vezetési alapoktatás után kezdhető meg, de alapoktatás szükség szerint, forgalommentes helyen, rutinpályán kívül is tartható. A kötelező óraszám (29 óra) és menettávolság levezetése után forgalmi vizsgára bocsátható a tanuló, vagy tetszés szerinti, ill. szükség szerinti gyakorló pótórát (3.500 Ft/50perc) vehet a vizsga napjáig, oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve!  A kötelezően előírt menettávolság teljesítéséhez szükséges óraszám az egyéni felkészültségtől, tehetségtől függő tényező.)

A sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg a gyakorlati oktatás a rutinpályán, de csak a betöltött 17. életév betöltése után tehet a tanuló Forgalmi vezetési vizsgát. A vezetési órák időtartama 50 perc. Sikeres gyakorlati vizsgát kell tenni az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül.

 

Ha a tanuló forgalmi vezetésből két éven belül ötször vizsgázott sikertelenül, további javítóvizsgát már csak egy pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése után tehet. Ez a P. A.V. Vizsgálat Budapesten történik. Információt erre nézve, a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Vizsgáztatási és tánképzési osztályán Miskolc József A. út 20 kaphat.

Járműhasználat:
AM kategória
 • Két vagy háromkerekű jármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja, de nem több mint 45 km/óra, a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál,
 • könnyű négykerekű motorkerékpár, amelyek terheletlen tömege (az akkumulátor tömegét nem számítva) kevesebb 350 kg-nál, amelynek legnagyobb tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja, de nem több mint 45 km/óra, a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy a motor legnagyobb hasznos motorteljesítménye nem több 4 kW-nál.

Iskolánkban”AM”-kategóriában Aprilla SR, Yamaha Neos, típusú járművön sajátíthatja el a kellő gyakorlottságot. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. Ebben az esetben a nem megfelelő műszaki felszereltség miatt az esetleges balesetek bekövetkezésekor, a jármű üzembentartóját, anyagi-erkölcsi felelősség terheli. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít.

(Nyilatkozat:

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c) a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap …….............................................

vizsgázó aláírása

„Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap .....................................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása” )

A1 kategória
 • Olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm³-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg.

Iskolánkban ”A1”-kategóriában Honda JF14 típusú járművön sajátíthatja el a kellő gyakorlottságot. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. Ebben az esetben a nem megfelelő műszaki felszereltség miatt az esetleges balesetek bekövetkezésekor, a jármű üzembentartóját terheli, anyagi-erkölcsi felelősség.> A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít.

(Nyilatkozat:

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c)> a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll,> és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap …….............................................

vizsgázó aláírása

„Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap .....................................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása” )

A2 kategória
 • A2” alkategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 395 cm3hengerűrtartalommal és legalább 25 kW motorteljesítménnyel.

Iskolánkban „A2” kategóriában Suzuki GS 500E,> típusú járművön sajátíthatja el a kellő gyakorlottságot. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít.

(Nyilatkozat:

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c)> a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll,> és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap …….............................................

vizsgázó aláírása

„Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap .....................................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása” )

A kategória
 • A” kategóriába tartozó oldalkocsi nélküli kétkerekű motorkerékpár, legalább 595 cm3hengerűrtartalommal és legalább 40 kW motorteljesítménnyel kell rendelkezni.

Iskolánkban Suzuki SV 650 típusú járművön sajátíthatja el a kellő gyakorlottságot. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. Ebben az esetben a nem megfelelő műszaki felszereltség miatt az esetleges balesetek bekövetkezésekor, a jármű üzembentartóját terheli, anyagi-erkölcsi felelősség. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít.

(Nyilatkozat:

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c)> a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll,> és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap …….............................................

vizsgázó aláírása

„Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

KKelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap .....................................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása” )

B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára
 • Olyan kétkerekű motorkerékpár, amely hengerűrtartalma a 125 cm³-t, teljesítménye a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg.

Iskolánkban”A1”-kategóriában Honda JF14 típusú járművön sajátíthatja el a kellő gyakorlottságot. Igény szerint saját járművön is gyakorolhat. Ebben az esetben a nem megfelelő műszaki felszereltség miatt az esetleges balesetek bekövetkezésekor, a jármű üzembentartóját terheli, anyagi-erkölcsi felelősség. A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása, vizsgáztatása a tanuló felszerelése a többszörösen módosított 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben foglaltak esetleges hiánya, eltérése miatt, oktatás közbeni sérülés, nem megtartott gyakorlati órák, vizsgák esetén a képzőszerv anyagi, erkölcsi és egyéb felelősséget nem vállal. A jelentkező, illetve szülő, gondviselő a következő nyilatkozatot tudomásul veszi és aláírásával hitelesít.

(Nyilatkozat:

A gyakorlati vizsga letételével kapcsolatban kijelentem, hogy az „AM”*, „A1”*, „A2”*, „A”* kategóriás motorkerékpár-vezetői tanfolyamon részt vettem, az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesültem, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátítottam.

A közúti közlekedés szabályait ismerem. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott – járművezetésre vonatkozó – előírásoknak: „b) a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá c)> a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll,> és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol” megfelelek, tehát a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban vagyok.

Aláírásommal tudomásul veszem, hogy a gyakorlati vizsgán a saját felelősségemre veszek részt.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap …….............................................

vizsgázó aláírása

„Alulírott mint ................................................ vizsgázó törvényes képviselője, a gyermekemnek a fenti „Nyilatkozat”-át, amelyet a gyakorlati vizsga előtt ír alá, érvényesnek ismerem el, az esetlegesen ebből eredő felelősséget magamra vállalom.

Kelt .........., 20...... év ........... hó ..... nap .....................................................

szülő (törvényes képviselő) aláírása” )

B kategória

A képzőszervnél jelenleg, Suzuki Swift, Kia Rio 1.5. típusú személygépkocsikon gyakorolhat.

Vezetési találkozás helyei:

A gyakorlati oktatójával megbeszélt helyen.

Oktatási helyszínek:

Járműkezelés (rutin): Kazincbarcika Herbolyai út 9.

Forgalom: B-A-Z megye, illetve más megyékben távolsági vezetés.

6. Vizsgára bocsátás feltételei:

6.1.Elméleti vizsga

Ha a tanuló az elméleti oktatás összes óraszámának a 10%-ot meghaladó hiányzást meghaladta, akkor köteles a módosított tanrend által meghatározott utolsó elméleti óráig bepótolni. Mulasztás esetén elméleti vizsgára nem bocsátható. Kötelező a beiratkozási feltételek (a 2 pontban leírtak), illetőleg a 24/2005-ös sz. GKM rendeletben megfogalmazottak teljesítése. Egészségügyi tanfolyam megléte nem szükséges az elméleti vizsgára, csak a sikeres forgalmi vizsga igazolásának átvételéhez.

6.2. Gyakorlati vizsga

A kötelező óraszámok levezetése, megfelelő szintű begyakorlása.

A külön szerződésben foglaltak alapján a tanfolyam díjának befizetése, hiány esetén vizsgára nem bocsátható. A képzőszerv az esetlegesen felmerülő befizetési hiányosságok miatt elmaradt gyakorlati vizsgák pótdíjának befizetésében semmilyen anyagi és erkölcsi felelősséget ebben az esetben nem vállal!

Minden elméleti és gyakorlati vizsgán a személyazonosságát igazolnia kell érvényes személyi igazolvánnyal, ill. a 14 év alatti személy az érvényes diákigazolványával, ha pedig már van a jelentkezőnek vezetői engedélye vagy járművezetői igazolványa, azt is be kell mutatnia minden vizsgáján, mert egyébként ennek hiányában a vizsga nem tartható meg. A gyakorlati vizsgán felmerülő műszaki, egyéb problémák miatt felkínált cserejármű elutasítása miatt elmaradt vizsga esetén a tanulót terheli a pótvizsgadíj összege.

7. Az oktatás tandíja:

A mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően a teljes képzést magába foglalja (a kötelezően előírt elméleti és gyakorlati órák díjait tartalmazza), melyeket a jelentkező a tanfolyami tájékoztatón ismer meg. A képzésben résztvevő több részletben (3 vagy 4 részletben igényeknek megfelelően) a tanfolyam előre haladásával részarányosan fizeti meg a képzési díjat. Minden egyes befizetés alkalmával készpénzfizetési számlát kap.

7.1.Tanfolyami és vizsgadíjak:

AM kategória
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 15.000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • E-learning alapképzési díja: 15000 Ft,
 • Pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 7.000,-Ft.
 • Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 6.500, Ft.
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Járműkezelés vizsga díja: 3.600 Ft
 • Forgalmi vizsga díja: 3.600 Ft.

A képzőszervnél járműkezelési sikertelen vizsgák között 2 db pótóra kötelező, forgalmi vizsgáknál 5 pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

A1 kategória
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • E-learning alapképzési díja: 15000 Ft,
 • Pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 7.000,-Ft.
 • Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 6.500, Ft.
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Járműkezelés vizsga díja: 4.700 Ft
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft.

A képzőszervnél járműkezelési sikertelen vizsgák között 2 db pótóra kötelező, forgalmi vizsgáknál 5 pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

A2 kategória
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • E-learning alapképzési díja: 15000 Ft,
 • Pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 7.000,-Ft.
 • Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 6.500, Ft.
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Járműkezelés vizsga díja: 4.700 Ft
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft.

A képzőszervnél járműkezelési sikertelen vizsgák között 2 db pótóra kötelező, forgalmi vizsgáknál 5 pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

A kategória
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • E-learning alapképzési díja: 30000 Ft,
 • Pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 7.000,-Ft.
 • Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 6.500, Ft.
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Járműkezelés vizsga díja: 4.700 Ft
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft.

A képzőszervnél járműkezelési sikertelen vizsgák között 2 db pótóra kötelező, forgalmi vizsgáknál 5 pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

B kategória
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 30.000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • E-learning alapképzési díja: 30000 Ft,
 • Pótképzés (meghosszabbítás) díja: 10. 000 Ft.
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elsősegély-nyújtás oktatás díja: 10000,-Ft.
 • Elsősegély-nyújtó vizsga díja: 8.500, Ft.
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft.

A képzőszervnél sikertelen forgalmi vizsgák között „B” kategóriában 8db pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

B" kat. kiterjesztése "A1" kategóriára
 • Elméleti tantermi (KRESZ) oktatás díja: 10000,- Ft.
 • Elméleti tantermi (KRESZ) pótoktatás díja: 1500Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás díja: 4000Ft/óra
 • A gyakorlati oktatás pótdíja: 4000Ft/óra
 • Elméleti (KRESZ) vizsga díja: 4.600, Ft.
 • Forgalmi vizsga díja: 11.000 Ft.

A képzőszervnél forgalmi vizsgák között 3 pótóra kötelező (a sikeres vizsga érdekében)!

A tanfolyami árak a mindenkori kedvezményt nem tartalmazzák.

Esetleges árváltozások miatt, (drasztikus üzemanyag áremelés) a tanfolyamdíj árában bekövetkező változásokat csak a még igénybe nem vett szolgáltatásnál érvényesíti (részarányos fizetés) a képzőszerv.

8. Tantárgyi felmentések

KRESZ: nincs felmentés, kivéve 24/2005-ös GKM rendelet alapján.

Járművezetés elmélet: nincs felmentés,

Szerkezeti üzemeltetési ismeretek: nincs felmentés.

9. A tanuló jogai, kötelességei

9.1. Jogok

Az oktatás folyamán minden rendelkezésre álló tárgyi eszközök használata külön fizetési kötelezettség nélkül (tankönyvek, tesztlapok, cd-k).

A tanulónak joga van másik autósiskolához való áthelyezését kérni. A képzés folyamán bármilyen esetleges problémájával az iskolavezetőhöz fordulhat, telefonon, illetve személyesen.

Megoldatlan gondjaival a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Vizsgáztatási és Utánképzési osztályán Miskolc József A. út 20 képviseletén a képzés felügyeleti osztályt kell keresni-e.

9.2. Kötelezettségek

A képzési rendeletben előírt tematika szerint az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon részt venni. A külön szerződésben foglaltak alapján tanulóáthelyezés, vizsgára bocsátás esetén a mindenkori tanfolyam költségeket befizetni.

10. Tanuló áthelyezés

A tanuló kérésére a képzőszerv 3 munkanapon belül (2 példányban) kiadja a tanuló áthelyezőt, a kérelmező köteles az addig igénybe vett szolgáltatások után (szerződésben foglaltak alapján) rendezni a fennmaradó költségeket. A fizetési kötelezettség elmaradása esetén polgári peres úton való alkalmazás lehetősége fenn áll.

11. Képzőszerv jogai és kötelességei

A mindenkori szerződésben foglaltak alapján érvényesíteni a befizetési kötelezettségeket. Elméleti foglalkozásokon a hiányzások be nem pótlásakor, le nem vezetett gyakorlati órák esetén vizsgák megakadályozása.

A mindenkori érvényes jogszabályok, rendeletek betartása, a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása, az oktatási tematika követése. A képzésben résztvevő teljes megelégedésére a képzőszerv a tőle telhető maximális színvonalú elméleti, gyakorlati oktatói munka betartása.

12. A vezetői engedély átvételével kapcsolatos előírások

A sikeres vizsgáról a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Ezáltal a sikeres vizsgát tett személy nem kap papír alapú vizsgaigazolást a kezébe, hanem a vezetői engedély kérelme idején az okmányiroda elektronikusan látja a közlekedési hatóságtól kapott vizsgaigazolást.

A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.

Ügyfélfogadási Idő: Hétfő-Csütörtök-8-16. Péntek-8-12.

A vizsgázó ezt követően előzetes időpont egyeztetéssel az okmányirodában kérheti a vezetői engedély elkészítését, melyet postai úton kézbesítenek a részére.

13. Ellenőrző szerv:

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

 • Vizsgáztatási és Utánképzési osztály
 • Miskolc, József A. út 20

Kazincbarcika Jegyzője: Dr. Szuromi Krisztina

 • 3700 , Fő tér 4. Postafiók:174
 • Központi telefon:(48) 514-700
 • Központi fax:(48) 514-752
 • Központi email:hivatal@kazincbarcika.hu
 • Web: www.kazincbarcika.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 • Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 • 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12
 • 46/506-071
 • email: fogyved_emf_miskolc@nfh.hu

 

Kazincbarcika, 2013.09.19

Magyari Károly Iskolavezető-szakoktató